Què és una bateria de plaques solars

Què és una bateria de plaques solars

La bateria de panells solars basada en silici cristal·lí (silici monocristal i silici policristal·lí) ha estat en una posició de lideratge en la capacitat instal·lada a causa de la seva història de desenvolupament i de la tecnologia relativament madures. Tot i que els avenços tecnològics i l’expansió del mercat han reduït els costos, a causa de les restriccions de material i procés, l’espai per a les cèl·lules solars de silici cristal·lí per reduir encara més els costos és bastant limitat, cosa que fa difícil arribar a la generació d’energia fotovoltaica prevista per científics fotovoltaics i experts en energia en principis dels anys vuitanta El punt crític per competir amb la generació d'energia dièsel, el cost de les cèl·lules solars és d'1 dòlars per watt. Per tant, és difícil que la primera generació de cèl·lules solars assumeixi la missió històrica d’una gran proporció de generació d’energia solar fotovoltaica que entra a l’estructura d’energia humana i es converteixi en un component de fonts d’energia bàsiques. Les cèl·lules solars de silici amorfes han cridat l’atenció de països de tot el món.