Quanta electricitat pot produir un panell solar en un dia?

Quanta electricitat pot produir un panell solar en un dia?

Quanta electricitat pot produir un panell solar en un dia? Això depèn de la qualificació STC o PTC del panell; STC significa condicions de prova estàndard i representa la potència generada pel panell en condicions idònies. Els fabricants posen a prova els plafons en condicions anomenades pics solars, que solen durar unes 4 hores quan el sol està més brillant. El valor màxim del sol es calcula com a 1.000 watts de llum solar per metre quadrat de superfície del panell. La qualificació STC és el grau en què es converteix el pic del sol en energia.


Un panell amb una potència STC de 175 watts converteix una hora de llum solar a 175 watts. Multiplica la qualificació STC de cada plafó pel nombre de panells i sabràs quanta energia genera la matriu en condicions punta. Aleshores, multipliqueu aquest nombre pel nombre d’hores de sol màxim que obté el panell cada dia i sabreu quanta energia genera el sistema del panell solar.


Si cada panell té una qualificació STC de 175 i té 4 panells, aleshores 175 x 4 = 700 watts. Per tant, es generen 700 x 4 = 2800 watts durant la màxima insolació. Tingueu en compte que la matriu de cèl·lules solars també genera electricitat en menor llum, de manera que l’energia total generada durant el dia en aquest exemple serà superior a 2800 watts.